„Na Rodzinę Można Liczyć” - IV edycja akcji dla zdolnych uczniów
Warszawiacy po raz kolejny mają okazję udowodnić, że „Na Rodzinę Można Liczyć”. Właśnie ruszyła IV edycja programu stypendialnego dedykowanego zdolnym uczniom, realizowanego przez IKEA w partnerstwie z Fundacją Świętego Mikołaja. Za każde okazanie karty IKEA FAMILY podczas zakupów IKEA Targówek i IKEA Janki przekażą 50 groszy na Fundusz Stypendialny. Akcja potrwa do 23 sierpnia 2015 roku.
2015-07-16, 15:52

Głównym celem programu IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja oprócz wspierania zdolnych uczniów, którym brakuje środków na rozwijanie swoich pasji i talentów, w sposób szczególny zachęci ich do wzięcia czynnego udziału w życiu społeczności. Zaangażowanie lokalne będzie jednym z głównych kryteriów przyznania stypendium. Dodatkowo stypendyści będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą realizację projektu odpowiadającego na potrzeby najbliższego otoczenia.

Badania pokazują, że uczniowie są z reguły biernymi uczestnikami życia szkolnego oraz publicznego i nie czują odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska,

w którym żyją. Stopień ich zaangażowania zmniejsza się wraz z wiekiem[1]. Nie mają oni poczucia wpływu na sprawy, które ich dotyczą i często są rozczarowani dotychczas podejmowaną aktywnością[2]. Wśród uczniów i studentów w wieku do 24. roku życia odnotowuje się najniższą wrażliwość na dobro publiczne[3].

Rozszerzając program stypendialny o możliwość realizacji własnego projektu na rzecz lokalnej społeczności, chcemy uczulić uczniów na potrzeby ludzi żyjących na co dzień w ich otoczeniu. Chcemy też pokazać im, że ich zaangażowanie może przyczynić się do poprawy sytuacji, zwłaszcza jeśli działają w grupie, ponieważ wspólnymi siłami zawsze można zrobić jeszcze więcej dobrego – powiedziała Agata Czachórska, P.O. kierownika ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

Polska jest prawdziwą kopalnią talentów i zaangażowanej w sprawy społeczne młodzieży. Często jednak na poziomie lokalnym trudno młodym społecznikom uzyskać poparcie i wsparcie dla ich pomysłów. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom udowodnimy, że warto wsłuchać się w głos nie tylko zdolnych, ale i aktywnych nastoletnich działaczy. Wspólnie z nimi będziemy zmieniali na lepsze ich najbliższe otoczenie – powiedziała Kinga Najkowska, koordynator programu „Na Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji Świętego Mikołaja.

Zgłoszenia do konkursu na projekt na rzecz lokalnej społeczności będą mogli składać jedynie stypendyści, którzy zostaną wyłonieni w tegorocznej edycji programu. Projekty muszą dotyczyć jednej z czterech kategorii tematycznych: edukacyjne, pomocowe, proekologiczne lub zagospodarowania przestrzeni lokalnej. Finansowanie w wysokości 5 000 zł otrzyma pięć wybranych projektów. Za trzy najlepiej zrealizowane, zespoły projektowe otrzymają nagrody rzeczowe.

W ramach wszystkich trzech dotychczasowych edycji IKEA zgromadziła prawie

780 000 złotych. Środki te zostały przekazane na wsparcie 399 uczniów ze 159 szkół.

Z sylwetkami wybranych ubiegłorocznych stypendystów można zapoznać się na wystawach w sklepach IKEA oraz na stronie IKEA.pl/Stypendia. Wystawy w sklepach będą dostępne dla klientów do 23 sierpnia 2015 roku.

Więcej o programie stypendialnym IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć”: www.IKEA.pl/Stypendia

[1] Raport roczny programu „Szkoła bez przemocy”; Warszawa 2009

[2] Raport „Samorządność zaczyna się w toalecie”; Warszawa 2013

[3] Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa 2014

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy