Owińska od nowa
Jesienią zeszłego roku rozpoczął się jeden z największych w Wielkopolsce projektów związanych z poprawą warunków leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Inwestycja warta ponad 21 milionów złotych jest realizowana w Owińskach, dzięki środkom uzyskanym z funduszy EOG i funduszy norweskich oraz wsparciu Miasta Poznań.
2015-06-29, 16:06

Z początkiem lutego w ramach inwestycji ruszyły prace ziemne, a po nich rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, filia w Owińskach. Do dnia dzisiejszego powstały już mury piwnicy, parteru oraz piętra nowego skrzydła Zakładu. Wewnątrz przyszłej placówki zaczęto stawiać ściany działowe, ocieplono ściany piwnic, wykonano także część prac związanych z instalacją hydrauliczną oraz okładziny zewnętrzne ścian budynku.

- Poza budową nowoczesnego skrzydła naszego Zakładu, ważnym aspektem realizowanego projektu jest jego nieinwestycyjna część. Nasz personel przechodzi specjalistyczne szkolenia, których celem jest podnoszenie kwalifikacji, a także zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy, trendów związanych z leczeniem i rehabilitacją pacjentów – mówi Barbara Krzywda, kierownik ZOLiRM filii w Owińskach.

Dotychczas, tj. od rozpoczęcia realizacji Projektu, pacjenci Zakładu mogli uczestniczyć w różnych zajęciach terapeutycznych organizowanych w Oddziale. Teraz terapeuci przechodzą intensywne szkolenia z zupełnie nowych form terapii grupowej, nie stosowanych dotąd w Zakładzie. W okresie ostatnich kilku miesięcy poznawali tajniki m.in. tworzenia witraży, wikliniarstwa i mozaiki ceramicznej. Zdobyta wiedza pozwoli na wzbogacenie oferty Zakładu i przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i rozwoju umiejętności społecznych pacjentów.

- Ważnym aspektem naszego projektu jest również informowanie rodzin pacjentów i społeczności lokalnej o zmianach zachodzących w Zakładzie. Mają temu służyć liczne imprezy plenerowe, artystyczne, a także konferencje dla środowiska medycznego oraz administracji. Całość działań uzupełni kampania społeczna, której celem jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz starszych i niesamodzielnych – dodaje Barbara Krzywda.

Zakończenie inwestycji budowlanej przewidziane jest na wiosnę 2016 roku. Dzięki jej realizacji liczba pacjentów, których będzie w stanie przyjąć Zakład wzrośnie o ponad 30%,. Dodatkowo znacznie poprawią się warunki życia pacjentów, zarówno pod względem warunków lokalowych, jak i jakości opieki.

„Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach” to Projekt realizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu (ZOLiRM), współfinansowany przez Miasto Poznań i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Całkowity koszt projektu: 21 602 563,0 zł w tym dofinansowanie z MFEOG i NMF: 17 282 050,0 zł i z Miasta Poznań: 4 320 513,0 zł.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie www.projektowinska.pl.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy