„Energetyka” Sp. z o.o. po raz drugi otrzymała certyfikat Solidna Firma
Lubińską spółkę należącą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA doceniono za terminowe regulowanie zobowiązań, poszanowanie ekologii i praw konsumenta.  Program Solidna Firma od 2002 roku wspiera i promuje uczciwe firmy, zarazem poddając je weryfikacji i tworząc bazę godnych zaufania przedsiębiorstw. 
2014-03-12, 17:37

„Energetyka” Sp. z o.o. . dostarcza ciepło i energię firmom oraz mieszkańcom Zagłębia Miedziowego. Jest rzetelnym dostawcą mediów, odpowiedzialnym wobec środowiska, który promuje lokalne inicjatywy. Spółka jest dobrym pracodawcą, który poprzez szkolenia i programy dedykowane, wspiera rozwój swoich pracowników i pozwala im stale podnosić swoje kwalifikacje.

Każdego dnia z usług spółki korzystają tysiące odbiorców biznesowych, indywidualnych oraz instytucjonalnych. Spółka wytwarza ciepło o łącznej mocy 559,4 MWt oraz energię elektryczną o łącznej mocy 106,8 MWe. Energetyka unieszkodliwia i odzyskuje w ciągu roku 170 różnych odpadów o łącznej wielkości 15.000 m3.

Od samego początku firma jest odpowiedzialna społecznie. - Modernizujemy i unowocześniamy zakłady produkcyjne oraz optymalizujemy proces spalania przez zastosowanie nowoczesnych układów analitycznych – podkreśla Adam Witek , prezes zarządu „Energetyka” Sp. z o.o. - Spółka prowadzi stały monitoring emisji zanieczyszczeń, racjonalnie gospodaruje materiałami i surowcami oraz wykorzystuje gospodarczo odpady paleniskowe. „Energetyka” Sp. z o.o.  to nowoczesna firma kierująca się rachunkiem ekonomicznym i odpowiedzialnością wobec pracowników oraz otoczenia – dodaje.

„Energetyka” Sp. z o.o. chroni powietrze  dzięki  optymalizacji procesów technologicznych, kontroli i monitorowaniu procesów spalania oraz wykorzystaniu automatyzacji kotłów. Elektrociepłownie wyposażone są w urządzenia monitorujące w sposób ciągły wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wszystkie podstawowe kotły mają zabudowane odpylacze multicyklonowe o skuteczności odpylania powyżej 92%, a w EC Legnica elektrofiltry o skuteczności odpylania powyżej 99%. Spółka chroni wodę monitorując oczyszczalnie ścieków przemysłowych w Głogowie i Lubinie. Modernizowana oczyszczalnia w Legnicy pozwoli oczyszczać  ścieki przemysłowe z arsenu, azotu i rtęci. Spółka ma dziewięć oczyszczalni ścieków sanitarnych, z których wody wykorzystywane są w procesie flotacji rud miedzi KGHM PM S.A. W sposób ciągły monitorowany jest pobór wody z ujęć podziemnych. Równie odpowiedzialnie, zgodnie z  obowiązującym prawem i planami Spółki, prowadzona jest gospodarka odpadami. Konsekwentnie realizowana jest  zasada oddawania na składowisko tylko tych odpadów, których nie można inaczej zagospodarować. Żużel, podstawowy odpad wytwarzany w Spółce, jest w całości gospodarczo wykorzystywany i odbierany przez odbiorców zewnętrznych, celem dalszego wykorzystania.

„Energetyka” Sp. z o.o. konsekwentnie działając na rzecz  ochrony środowiska oraz inwestując w odnawialne źródła energii wspiera edukację i umacnia świadomość przyszłych pokoleń. Spółka i jej pracownicy są wrażliwi na potrzeby innych. Z potrzeby serca, przyjaźni i chęci niesienia pomocy potrzebującym  pracownicy przeprowadzili całoroczną akcję wsparcia ciężko chorej 6 – letniej Zuzi, zbierając datki na jej leczenie i rehabilitację. Do akcji dołączyła się także Fundacja Polska Miedź. - Takie oddolne inicjatywy umacniają nas w przekonaniu, że jesteśmy nie tylko sprawnie działającą na rynku spółką osiągającą dobre wyniki finansowe, ale udało nam się stworzyć niezwykłą atmosferę, która wyzwala w ludziach wszystko co najlepsze. Dzięki temu śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy rzetelną, odpowiedzialna, wrażliwą i solidną firmą. I taką zawsze chcemy być – podkreśla Adam Witek.

„Energetyka” Sp. z o.o. to jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych na Dolnym Śląsku. Spółka zajmuje się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Zaopatruje w media energetyczne oraz zarządza gospodarką wodno – ściekową KGHM Polska Miedź S.A. Zabezpiecza także potrzeby ciepłownicze większej części regionu Zagłębia Miedziowego.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy