„Stać nas na oszczędzanie” – podsumowanie badań PKO Banku Polskiego
Dziewięciu na dziesięciu Polaków wie, że regularne oszczędzanie zapewnia spokój i bezpieczeństwo. Jednocześnie - systematycznie - próbuje oszczędzać tylko co piąty ankietowany, a jakiekolwiek oszczędności ma 67% respondentów. Barierą często nie jest brak środków. To najważniejsze wnioski płynące z ogólnopolskiego badania „Podejście od oszczędzania”, przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie PKO Banku Polskiego. Celem badania było poznanie postaw wobec oszczędzania, w szczególności długoterminowego, na większy zakup lub emeryturę.
2015-09-24, 13:05

W ocenie zdecydowanej większości badanych oszczędzanie jest przejawem rozsądku, zapobiegliwości, racjonalnego postępowania, a zarządzanie budżetem domowym bez oszczędności budzi lęki, obawę, a nawet przerażenie. Jednocześnie zdaniem 88% badanych oszczędzanie jest powodem do dumy, bo zapewnia poczucie bezpieczeństwa, umożliwia samorealizację i pozwala wprowadzać w życie plany. Jest także przejawem rozsądku, zapobiegliwości i racjonalnego postępowania.

Pomimo tych skojarzeń oszczędzanie nie jest mocną stroną polskiego społeczeństwa. Jakiekolwiek, nawet niewielkie oszczędności posiada 67% ankietowanych w wieku 18-55 lat, tylko dwóch na dziesięciu (18%) stara się to robić systematycznie. Lokowanie środków na koncie oszczędnościowym deklaruje tylko 13% ankietowych, a 7% z nich na lokacie terminowej. Niepokoi także niska wartość regularnych oszczędności. Co trzeci badany oszczędza miesięcznie kwotę nie większą niż 100 zł, a co czwarty od 100 do 200 zł.

Jedną z kluczowych przeszkód, która w odczuciu respondentów uniemożliwia regularne oszczędzanie, jest brak wiedzy jak to robić. Większość ankietowanych uważa, że nie ma kompetencji, możliwości ani determinacji, aby oszczędzać regularnie. Jedynie 38% Polaków uważa, że ma w tym zakresie wystarczającą wiedzę. O zaniechaniach w zakresie regularnego oszczędzanie nie decyduje więc często poziom dochodów.

- Wyniki badań wskazują, że mimo wysokiej świadomości co do konieczności oszczędzania, tylko u części respondentów za deklaracjami idą czyny. U 42% pytanych na koniec miesiąca pozostają środki finansowe, jednak systematyczne oszczędzanie deklaruje tylko 18% z nich. W  przypadku modyfikacji sposobu zarządzania budżetem osiem na dziesięć gospodarstw domowych mogłoby zacząć oszczędzać systematycznie nawet niewielkie kwoty lub oszczędzać więcej niż dotychczas – podkreśla dr Marcin Idzik, socjolog z TNS Polska.

Efektem badania przeprowadzonego przez TNS dla PKO Banku Polskiego jest wyróżnienie sześciu grup różniących się poziomem oszczędności i dochodów oraz subiektywnie pojmowanym poziomem kompetencji dotyczących oszczędzania:

  • konsumujących – stanowiących jedną trzecią populacji, którzy wydają wszystko na bieżące wydatki i uważają, że nie są w stanie oszczędzać, bo mają za małe dochody i wiedzę;
  • spontanicznych – których jest 19 proc. „Spontaniczni” mogliby, ale nie chcą oszczędzać. Nie dbają o to i w swoim przekonaniu nie mają wiedzy. Gdyby otrzymali interesującą ofertę w zakresie oszczędzania      pewnie byliby skłonni z niej skorzystać;
  • niezmotywowanych – stanowiących jedną piątą społeczeństwa. Znają się na oszczędzaniu, ale      robią to bez przekonania i stąd ich oszczędności są niewielkie. Potrzebują określonego celu i dobrej oferty ze strony rynku finansowego;
  • niezorientowanych – którzy nie mają wiedzy na temat oszczędzania i nie rozumieją informacji      z instytucji finansowych. To grupa w której są głównie ludzie młodzi zaczynający karierę zawodową - 13 proc.
  • systematycznych – którzy mogą i oszczędzają regularnie. Mają duże oszczędności. Jest ich tylko 12 proc.
  • zaradnych i konsekwentnych – wisienka na torcie rynku konsumentów produktów oszczędnościowych. Jest ich tylko 4 proc., ale mając duży potencjał finansowy i wiedzę, gromadzą najwięcej oszczędności, korzystają z największej liczby produktów.

Ci ankietowani, którzy oszczędzają są bardzo konserwatywni. Wykorzystują głównie podstawowe produkty bankowe takie jak konto osobiste, rachunek oszczędnościowy i lokatę. Zgodnie z wynikiem badań aż 67% oszczędności jest przechowywane na zwykłym koncie osobistym.

- Polacy niestety rzadko sięgają po programy systematycznego oszczędzania, fundusze inwestycyjne czy produkty strukturyzowane. PKO Bank Polski chce to zmienić popularyzując dostępne w ofercie Banku dopasowane i atrakcyjne cenowo produkty: Pakiety emerytalne, Program Budowania Kapitału czy Ubezpieczenie na Życie z UFK – podkreśla Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Ważnym wnioskiem płynącym z badań jest to, że Polaków stać na oszczędzanie. Dochody większości gospodarstw domowych przy pewnym wysiłku dają możliwość systematycznego oszczędzania. Konieczna jest jednak edukacja i zmiana postaw związanych z gospodarowaniem pieniędzmi. Więcej szczegółów dotyczących wyników badań w załączonej prezentacji (wersja skrócona i wersja długa) oraz w komentarzu wideo dr Marcina Idzika z TNS Polska.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto w I półroczu 2015 roku wyniósł 1 350 mln zł. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznaną przez miesięcznik „The Banker” należący do „Financial Times”. PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsce w rankingu Najlepszy Bank dla Firm miesięcznika „Forbes”, uzyskując sześć gwiazdek w ogólnej klasyfikacji. Bank uplasował się także w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz siódmy zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Bank kolejny rok z rzędu zwyciężył w rankingu 50 największych banków w Polsce miesięcznika finansowego „Bank”. W tegorocznej edycji rankingu zwyciężył w kategorii Banki finansujące nieruchomości, a wśród banków oferujących kredyty konsumenckie Consumer finance zajął 3. miejsce. W XII edycji konkursu Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2013 „Gazety Bankowej” PKO Bank Polski otrzymał nagrodę w kategorii Bankowość elektroniczna i e-finanse, którą kapituła konkursu przyznała PKO Bankowi Polskiemu za wdrożenie aplikacji IKO. Bank wygrał również w kategorii Systemy back office za wdrożenie Centrum Innowacji. O tytuł Lidera walczyło kilkanaście instytucji finansowych, przede wszystkim z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Kapituła Konkursu VIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej nagrodziła PKO Junior w kategorii Projekt Roku. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2014 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego pozostała najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,6 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategoriach Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju. PKO Bank Polski jest także laureatem plebiscytu Złoty Bankier 2013 w kategorii Najlepszy kredyt hipoteczny i Innowacja Finansowa za aplikację IKO.

źródło: media.pkobp.pl

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy