FoodCare właścicielem znaku towarowego TIGER
Urząd Patentowy potwierdził wcześniejsze prawa firmy FoodCare sp. z o.o. do znaku towarowego z elementem TIGER. W wyniku decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 roku pierwszeństwo do znaku towarowego z elementem TIGER tj. do BLACK TIGER i WILD TIGER na terytorium Polski dla napojów bezalkoholowych przysługuje firmie Foodcare Sp. z o.o. - jednemu z wiodących producentów branży spożywczej w Polsce. Decyzje te są ostateczne i wykonalne.
2015-08-27, 16:00

W 2009 roku Fundacja „Równe Szanse” Dariusza Michalczewskiego złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie zmierzający do pozbawienia Foodcare sp. z o.o. praw do znaków towarowych z elementem Tiger powołując się na wcześniejsze prawa Dariusza Michalczewskiego do znaku TIGER VIT oraz prawa osobiste. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oddalił wnioski o unieważnienie znaków BLACK TIGER oraz WILD TIGER stwierdzając, że nie uzasadnione są zarzuty działania w złej wierze.

- „To ogromny sukces w walce o sprawiedliwość. Decyzja o oddaleniu tego wniosku pozostawia w mocy znaki BLACK TIGER i WILD TIGER, których jedynym prawowitym właścicielem pozostaje od lat niezmiennie firma FoodCare sp. z o.o. i daje nam pierwszeństwo przed konkurencją w posługiwaniu się tymi znakami” – podreśla Wiesław Włodarski właściciel FoodCare sp. z o.o.

Jednocześnie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wygasił znak towarowy TIGER VIT, należący do Fundacji „Równe Szanse” Dariusza Michalczewskiego tym samym dając pierwszeństwo znakom towarowym BLACK TIGER oraz WILD TIGER firmy FoodCare.

źródło: Compass PR

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy