RAFAKO przyczynia się do ratowania ludzkich serc
Specjalistyczny miernik na potrzeby programu „Budowa Robota Kardiochirurgicznego Robin Heart”, aparat fotograficzny do mikroskopu Axio Observer czy szkolenie z zakresu analizy danych statystycznych w ramach programu Statistica v10 ufundowało RAFAKO S.A. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii. Owocna współpraca pomiędzy raciborską Spółką a zabrzańskim ośrodkiem kardiochirurgii trwa od lat.
2015-06-16, 16:16

RAFAKO  S.A. od lat angażuje się w akcje charytatywne, chętnie pomaga tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Corocznie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, obdarowuje podopiecznych z Domu Dziecka w Gorzyczkach i Samborowicach, pośpieszyło z pomocom powodzianom, m.in. z Bogatyni czy odległych Bałkanów, dołączyło do niedawno zorganizowanego koncertu charytatywnego na rzecz chorej pielęgniarki z Raciborza. Osób i instytucji, które otrzymały „pomocną dłoń” ze strony raciborskiego zakładu można by długo wyliczać. Gdy na początku lat 90. XX w  prof. Zbigniew Religa zakładał Fundację Rozwoju Kardiochirurgii RAFAKO S.A. również było jednym z darczyńców, aktywnie wspierających zabrzański ośrodek kardiochirurgii.

Intensyfikacja współpracy nastąpiła ponownie w latach 2011 – 2015. Wówczas to RAFAKO wsparło projekty naukowo – badawcze realizowane w Instytucie Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. - Na szczególną uwagę zasługuje zakup specjalistycznego miernika na potrzeby programu „Budowa Robota Kardiochirurgicznego Robin Heart” oraz aparatu fotograficznego do mikroskopu Axio Observer, pozwalającego na akwizycję obrazów mikroskopowych z hodowli komórkowych oraz preparatów histologicznych i immunohistochemicznych – wylicza dr Marcin Karlik, pełnomocnik Biura Marketingu i Promocji w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu.

W 2015 r., dzięki wsparciu RAFAKO S.A. na specjalistyczne szkolenie z zakresu analizy danych statystycznych w ramach programu Statistica v10 został skierowany Kierownik Laboratorium Badawczego w Pracowni Sztucznego Serca – dr inż. Maciej Gawlikowski. - Statystyczna analiza danych klinicznych jest fundamentalną metodą badawczą we współczesnej medycynie, szczególnie w nowoczesnym podejściu EBM (medycyny opartej na dowodach). Ukończenie szkolenia, które odbyło się w Centrum Szkoleniowym Statsoft Polska w Krakowie, pozwoli kontynuować prace nad zwiększeniem efektywności i skuteczności stosowanych klinicznie protez serca oraz zdynamizuje prace nad nową generacją protez serca dla dzieci – podkreśla dr Marcin Karlik.

- Nie ma chyba wśród nas nikogo, kto nie wiedziałby kim był prof. Zbigniew Religa i to nie tylko dlatego, że stosunkowo niedawno wszedł na ekrany film, pokazujący jego walkę o możliwość przeprowadzania operacji przeszczepu serca – mówi Piotr Karaś, dyrektor Biura Marketingu RAFAKO S.A. - RAFAKO wspiera wiele inicjatyw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, a przecież w przypadku kardiochirurgii mamy do czynienia nie tylko z ratowaniem zdrowia, ale przede wszystkim życia człowieka. Jesteśmy dumni, że mamy tu na Śląsku placówkę i współpracującą z nią Fundację, której celem jest rozwój tej dziedziny medycyny i w konsekwencji zwiększenie możliwości ratowania życia i zdrowia pacjentów nie tylko z naszego województwa. Od początku naszej współpracy angażowaliśmy się we wsparcie konkretnych celów, które być może jednostkowo nie są duże, ale razem składają się na końcowy efekt, jakim jest, na przykład budowa robota Robin Heart – argumentuje Piotr Karaś.

Dzięki zaangażowaniu RAFAKO S.A. w rozwój polskiej kardiochirurgii możliwe jest wprowadzanie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. - Od wielu lat produkty i technologie będące wynikiem naszych badań ratują zdrowie i życie wielu pacjentom. Taki efekt prac uważamy za największy sukces Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Nie byłby on możliwy bez hojności i dobroci serca naszych sponsorów i darczyńców – przyznaje dr Karlik. Do tego grona należy właśnie raciborska Spółka, której pomoc skutkuje rozwojem zaplecza aparaturowego oraz zwiększeniem kompetencji pracowników.

Tekst : Justyna Korzeniak, Adventure Media

***

RAFAKO S.A. z Grupy PBG jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy