Budowa instalacji oczyszczania spalin w Gdańsku na ukończeniu
Dokładnie o godz. 10.56, 3 czerwca 2015 r., nastąpiło pierwsze podanie spalin nieoczyszczonych do nowo budowanej instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Gdańsk, należącej do EDF Polska. Procedura przebiegła pomyślnie. Oznacza to, że warta prawie 230 mln zł inwestycja wkrótce zostanie zakończona. Podobna procedura już niedługo zostanie przeprowadzona w trzech kolejnych instalacjach, budowanych przez RAFAKO S.A. dla tego samego klienta.
2015-06-09, 16:43

Pierwsze podanie do instalacji spalin nieoczyszczonych jest jednym z kluczowych momentów realizacji projektu. Świadczy o sprawności technologicznej całego układu, prawidłowego przebiegu  prac rozruchowych i daje zielone światło do wejścia w bardzo ważny etap rozruchu „na gorąco”.  W Gdańsku świadkami tego wydarzenia był zespół realizacyjny, składający się z przedstawicieli generalnego wykonawcy, inwestora i podwykonawców. Przebieg procesu podawania spalin śledzony był z uwagą na monitorach komputerowych. Symbolicznie rozpoczęła goMagdalena Wawrzynowicz, Dyrektor Projektów Strategicznych w RAFAKO S.A.

Budowa IMOS w Elektrociepłowni Gdańsk jest jedną z czterech takich inwestycji, realizowanych niemalże równolegle przez RAFAKO S.A. w konsorcjum z PBG S.A. w Gdańsku, Gdyni, Krakowie i Wrocławiu. Umowa została podpisana 6 grudnia 2012 r. w siedzibie EDF Polska S.A. w Warszawie. Łączna wartość kontraktu wynosi 947 mln złotych brutto (z czego IMOS Gdańsk to 228,78 mln zł brutto).

- Niezwłocznie po podpisaniu umów przystąpiono do realizacji tego trudnego i skomplikowanego zadania. W pierwszej kolejności opracowano projekty podstawowe i budowlane instalacji, co pozwoliło na uzyskanie przed terminami kontraktowymi prawomocnych pozwoleń na budowę dla wszystkich instalacji. Pierwsza ruszyła budowa w Gdańsku. Jak na razie wszystkie projekty przebiegają zgodnie z harmonogramem i w ciągu najbliższych tygodni czeka nas podanie spalin na pozostałych obiektach. Na wszystkich lokalizacjach instalacje odsiarczania spalin są podobne, oparte o tę samą technologię, czyli tzw. „odsiarczania mokrego”. Z uwagi na wielkość instalacji oraz uwarunkowania lokalne poszczególnych elektrociepłowni, każdy z obiektów posiada cechy szczególne, charakteryzujące daną inwestycję: największa i najbardziej skomplikowana jest w Krakowie a najmniejszym, ale najciekawszym technologicznie jest obiekt w Gdyni – mówi Wojciech Piechnik, Dyrektor Projektów IMOS EDF z RAFAKO S.A., bezpośrednio odpowiedzialny za obiekty w Gdańsku i Gdyni.

- Te cztery kontrakty stanowią istotną część portfela zamówień RAFAKO. Ostatnie dwa lata przeznaczone były na ich realizację. Są one istotne dla nas nie tylko ze względu na swoją wartość, ale przede wszystkim stanowią kontynuację budowy odsiarczania spalin w technologii RAFAKO. EDF jest dla nas jednym z kluczowych klientów. Wykonanie projektów w terminie, w najlepszej możliwej jakości i osiągnięcie najwyższych parametrów gwarantowanych jest dla nas najistotniejsze. Jak na razie wszystko odbywa się zgodnie z oczekiwaniami klienta i ustalonym harmonogramem zadań – mówi Magdalena Wawrzynowicz Dyrektor Projektów Strategicznych w RAFAKO S.A.

- Warte uwagi i doceniane przez naszego klienta jest właśnie to, że generalnym wykonawcą całej inwestycji jest polska firma, która przy realizacji projektu wykorzystuje własną, wysoce wydajną i nowoczesną technologię – mówiRoman Cielecki, Dyrektor Biura Budowy IMOS EDF Gdańsk i Gdynia z RAFAKO S.A.

Prace w Gdańsku ruszyły już w lutym 2013 r. Wiązały się z przygotowaniem placu budowy, m.in. wyburzeniem części budynków, gdyż inwestycja realizowana jest w ramach istniejącej elektrociepłowni. Do wyzwań stojących przed wykonawcą należały m.in. zapewnienie ciągłości normalnego funkcjonowania obiektu, ale też trudne warunki gruntowe (wysoki poziom wód gruntowych) i stosunkowo krótki termin realizacji inwestycji. -Niewątpliwym sukcesem RAFAKO jest to, że cały proces przebiegł przy bardzo harmonijnej współpracy z inwestorem – podkreśla Roman Cielecki.

Zakres prac dla IMOS Gdańsk obejmował realizację „pod klucz” czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie do eksploatacji czterech Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin. W ich skład wchodzą następujące główne węzły projektowe: kanały spalin surowych (budowa nowych kanałów oraz wymiana kanałów istniejących), absorber IMOS, komin wykonany z tworzywa sztucznego zabudowany nad absorberem, węzeł rozładunku, magazynowania i przygotowania sorbentu, węzeł odbioru, magazynowania i załadunku gipsu, układ wody procesowej, węzeł oczyszczania ścieków. Zakończenie budowy w Gdańsku i przekazanie jej do użytku przewidziane jest na koniec lipca br.

- Jako ciekawostkę dodam, że już kilkadziesiąt lat temu RAFAKO dostarczyło tu kilka kotłów parowych, które pracują do dziś. Tym projektem wracamy na teren gdańskiej elektrociepłowni, kontynuujemy tradycję współpracy. To również jest dla nas powód do dumy i satysfakcji – dodaje dyrektor biura budowy z RAFAKO S.A.

Instalacje oczyszczania spalin są jednym z kluczowych elementów obiektów energetycznych, których celem jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, m.in. tlenków siarki, azotu, CO2 i pyłów, które są efektem spalania węgla. RAFAKO S.A. jest doświadczonym projektantem i wytwórcą instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania. W zakresie odsiarczania spalin RAFAKO oferuje systemy redukcji metodą półsuchą i mokrą w oparciu o własne know-how. Łącznie wybudowało już kilkadziesiąt reaktorów odsiarczania z potwierdzonymi przepływami spalin dla metody mokrej do 2 800 000 mN3/h oraz uzyskiwanymi sprawnościami usuwania SO2 dochodzącymi do 99 proc.

***

RAFAKO S. A. z Grupy PBG jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”.

***

KONTAKT:

www.rafako.com.pl

Aleksandra Dik

aleksandradik@adventure.media.pl

tel: 604 231 738

Adventure Media s.c. Agencja Public Relations

www.adventure.media.pl

tel. 32 724 28 84

fax 32 417 01 70

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy