Alternatywa dla podręcznika rządowego z pozytywną opinią ekspertów MEN
„Gra w kolory” pierwszym podręcznikiem dostosowanym do wymogów nowej ustawy.
2014-08-13, 23:19

Podręcznik „Gra w kolory” jako pierwszy został dostosowany do wymogów nowej ustawy. Podręcznik otrzymał też komplet pozytywnych recenzji ekspertów wyznaczonych przez MEN. Publikacja będzie mogła być wykorzystywana do nauczania w klasie 1, stanowiąc alternatywę dla podręcznika rządowego „Nasz elementarz”.

„Gra w kolory” to cykl do edukacji wczesnoszkolnej wykorzystywany przez nauczycieli już od 10 lat, wznawiany i aktualizowany zgodnie z kolejnymi wytycznymi ministerstwa.

Podręcznik został dostosowany przez wydawcę również do najnowszych wymagań MEN, wynikających z nowelizacji Ustawy o oświacie. „Gra w kolory” dostępna jest dla szkół w ramach dotacji MEN, w komplecie ze ściśle skorelowanymi z nią materiałami ćwiczeniowymi.

- Dostępność podręcznika w ramach dotacji MEN oznacza, że rodzice otrzymują podręczniki i ćwiczenia z cyklu „Gra w kolory” za darmo. Najważniejsze jednak to bardzo wysoki poziom merytoryczny podręcznika, który opiera się na sprawdzonym i docenionym przez wielu nauczycieli spójnym cyklu do klas 1-3. Posiadamy w tym segmencie niekwestionowane przez nikogo doświadczenie, cenne dla rodziców i ich dzieci

– mówi Seweryn Kubicki, prezes zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.

Cykl „Gra w kolory” obejmuje: podręcznik (4 części), zestaw ćwiczeń (2 części), matematykę (2 części), Kolorowy start (1 część). Wydawcą cyklu „Gra w kolory” jest warszawskie wydawnictwo Juka, należące wspólnie z wydawnictwem MAC Edukacja do Grupy Edukacyjnej S.A. czołowego wydawcy podręczników w Polsce i jedynego partnera komercyjnego MEN w projekcie „e-podręczniki”.

Wydawnictwo Juka jest dzisiaj pierwszym wydawcą oferującym podręcznik do klasy 1, dostosowany do wymogów nowej ustawy, zaopiniowany pozytywnie przez recenzentów MEN. „Gra w kolory” otrzymała w tym tygodniu wszystkie pozytywne recenzje – merytoryczno-dydaktyczne i językową.

Dlaczego zmieniono podręcznik „Gra w kolory”?

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od 1. września br. do klas 1 szkół podstawowych rządowy podręcznik „Nasz elementarz”. Publikacja ta ma należeć do szkoły i być wypożyczana uczniom na rok. „Nasz elementarz” powstaje w zaledwie kilka miesięcy i budzi wiele wątpliwości nauczycieli, którzy jako zarzut wymieniają brak wystarczającego czasu na zapoznanie się z nim, brak obudowy metodycznej oraz ekspresowe tempo zmian. Pedagodzy obawiają się, że taki tryb odbije się na jakości kształcenia, zwłaszcza w roku 2014/15, w którym do klas pierwszych pójdzie rekordowa, ponad półmilionowa rzesza pierwszaków.

Ustawa wprowadza także nowe zasady wyboru podręczników przez szkoły. W odróżnieniu od dotychczasowej formuły, podręczniki dla uczniów klas 1-3 nie mogą zawierać na przykład stron do wypełniania czy wycinania.

Wydawcy zmuszeniu zostali więc do aktualizacji podręczników i dopasowania ich do wymagań nowej ustawy. Zmienione podręczniki wymagają pozytywnej recenzji ekspertów wyznaczonych przez MEN. Wydawnictwo Juka jako pierwsze otrzymało takie pozytywne recenzje.

Co zmieniło się w podręczniku?

Podręcznik „Gra w kolory” zgodnie z nowymi zasadami nie zawiera pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających wypełniania. Wydawca spełnił wytyczne MEN również w zakresie usunięcia odwołań i poleceń wymagających korzystania z dodatkowych odpłatnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

Aby skorzystać z dotacji MEN i rozpocząć nowy rok szkolny 2014/15 z docenionym i sprawdzonym przez nauczycieli podręcznikiem „Gra w kolory”, dyrektor szkoły powinien złożyć zamówienie na materiały ćwiczeniowe na stronie wydawnictwa – więcej informacji na stronie http://www.juka.edu.pl

O WYDAWNICTWIE

Wydawcą podręcznika „Gra w kolory” jest warszawskie wydawnictwo Juka, które wraz wydawnictwem MAC Edukacja należy do Grupy Edukacyjnej, jednego z największych wydawców podręczników w Polsce. Grupa Edukacyjna jest jedynym partnerem komercyjnym MEN w projekcie „e-podręczniki”.

Wydawca łącząc kompetencje obu zespołów – Juka i MAC Edukacja – przygotował na zbliżający się rok szkolny również zestaw ćwiczeń do podręcznika rządowego pt. „Moje ćwiczenia”. Obie pozycje – „Gra w kolory” i „Moje ćwiczenia” dostępne są w ramach dotacji MEN. Oznacza to, że rodzice nie płacą za podręczniki.

TABELA

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy