Zmiana w Zarządzie Redan SA
W dniu 18 lipca 2014 roku Radosław Wiśniewski, Prezes Zarządu Redan SA, złożył rezygnację z pełnionego przez siebie stanowiska. Nie będzie to miało wpływu na działania operacyjne Grupy, zaś od strony strategicznej dotychczasowy Prezes gwarantuje dalsze wsparcie.
2014-07-22, 17:47

„W związku z tym, że proces restrukturyzacji Redan zbliża się do końca, a sytuacja finansowa Grupy jest ustabilizowana oceniłem, że nie jest konieczny mój dalszy bezpośredni udział w zarządzaniu. Dlatego uznałem, że mogę opuścić Zarząd Redanu. Jednocześnie zapewniam, że nie mam zamiaru sprzedawania akcji Spółki. Nadal będę angażował się w zagadnienia strategiczne Grupy Redan, lecz teraz po stronie właścicielskiej.” – powiedział Radosław Wiśniewski, były Prezes Zarządu Redan SA i główny akcjonariusz Spółki.

Zmiana w Zarządzie Redan związana jest z zakończeniem procesu restrukturyzacji finansowej Redan.

Od strony organizacyjnej Grupa jest zorganizowana tak, że wszystkie operacje i aktywa części dyskontowej wchodzą w skład Adesso SA, zaś w części modowej – w Top Secret Sp. z o.o. oraz w spółkach zagranicznych. We wszystkich tych podmiotach Redan SA posiada 100% udziałów. Każda z tych spółek ma swój niezależny zarząd, który odpowiada za wdrażanie strategii na rynku, na którym działa. Zadaniem Redan SA jest przede wszystkim wyznaczanie celów strategicznych, koordynacja polityki finansowej w ramach Grupy oraz świadczenie scentralizowanych usług back-office.

Rada Nadzorcza Redan SA na najbliższym posiedzeniu planuje powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki Boguszowi Kruszyńskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu. Bogusz Kruszyński jest związany z Grupą Redan od 2003 r.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy