MakoLab SA dla PZU Litwa – nowy, autorski system do sprzedaży ubezpieczeń
MakoLab – spółka specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań internetowych dla biznesu – zaprojektowała, wykonała i wdrożyła dla PZU Litwa dedykowany system LICOSS (Life Insurance Contract Sales System) obsługujący sprzedaż ubezpieczeń na życie. Celem projektu jest zwiększenie tej sprzedaży i obniżenie jej kosztów poprzez zapewnienie agentom i brokerom łatwego w obsłudze systemu, który upraszcza i automatyzuje procesy oferowania polis ubezpieczeniowych, ich kalkulacji i weryfikacji oraz zawierania umów.
2013-05-11, 23:26

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, MakoLab zaproponował autorskie rozwiązanie charakteryzujące się: przyjaznym i łatwym w użyciu interfejsem dla agentów i brokerów, elastycznymi możliwościami definiowania produktów ubezpieczeniowych przez pracowników ubezpieczyciela, całkowicie automatycznym procesem wydruku polis wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej dokumentami, szerokim systemem uprawnień uwzględniającym wszystkich uczestników procesu zawierania umowy (agenci, brokerzy, dyrektorzy regionalni, underwiterzy, administratorzy i inni), bezpieczeństwem wymaganym dla systemów finansowych oraz integracją z innymi systemami ubezpieczyciela. Z nowego systemu korzysta obecnie 500 użytkowników, przewiduje się docelowo będzie ich ponad 1000. LICOSS spowodował integrację i uproszczenie dotychczasowego obiegu dokumentów związanych z procesem sprzedaży oraz obsługi ubezpieczeń na życie. Najważniejsze funkcjonalności systemu obejmują generowanie ankiet i kwestionariuszy potrzeb, ich uzupełnianie przez agenta na podstawie wywiadu z klientem, proponowanie produktów ubezpieczeniowych, pełną obsługę procesu zawierania umowy włącznie z wygenerowaniem odpowiednich druków i polisy ubezpieczeniowej. Istotnym elementem tego procesu wspieranym przez LICOSS, jest dobranie odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego, kalkulacja ryzyka w odniesieniu do np. historii choroby czy wielkości majątku klienta, wyliczenia składek, świadczeń i innych parametrów finansowych. System grupuje i organizuje dane w jednym miejscu oraz umożliwia tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych i powiązanych z nimi kalkulatorów.

„W wykonanym dla PZU Litwa systemie wykorzystaliśmy nasze doświadczenia we wdrażaniu webowych systemów finansowych oraz opracowaliśmy autorskie rozwiązania technologiczne. Zaprojektowany od podstaw LICOSS przede wszystkim przyspiesza i automatyzuje obieg dokumentów. Agenci i brokerzy otrzymali wygodną, dostępną z poziomu przeglądarki aplikację, która zastąpiła kilka różnych, dotychczas używanych narzędzi. W efekcie klient jest w stanie szybko rozszerzać swoją sieć sprzedaży przy utrzymywaniu kosztów pod kontrolą” – powiedział Wojciech Zieliński, prezes zarządu MakoLab SA.

Wyzwaniem dla zespołu projektowego było zaprojektowanie intuicyjnego i prostego interfejsu użytkownika, zapewnienie łatwej dystrybucji aplikacji przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu. Wdrożony system został ściśle zintegrowany z istniejącymi rozwiązaniami funkcjonującymi w PZU.

Podczas realizacji projektu wykorzystano nowoczesne technologie prototypowania aplikacji m.in. makiety interakcji. Kolejne etapy projektu były realizowane z użyciem metodyk zwinnych (Agile software development), co znacznie skróciło proces tworzenia aplikacji, a także umożliwiło zleceniodawcy monitorowanie bieżącego postępu prac.

System został przygotowany z użyciem technologii Microsoft ASP.NET MVC, bazy danych ORACLE, systemie raportowym JasperReports, autoryzacja opiera się na usługach katalogowych Windows oraz wewnętrznym systemie PZU. Integracja z wieloma systemami została przeprowadzona za pomocą różnych technik od bezpośredniej integracji na poziomie bazy danych, przez specjalizowane API, po dedykowane Webserwisy.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy