Proximus S.A. wdraża system zarządzania energią w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
Umowa, którą  Proximus S.A. podpisał z PKW S.A. obejmuje dostawę infrastruktury IT pod system pomiarowo-rozliczeniowy, modernizację układów pomiarowo – rozliczeniowych mocy i energii elektrycznej Południowego Koncernu Węglowego oraz wdrożenie systemu informatycznego ZiPRE (Zintegrowany Pakiet dla Rynku Energii).
2013-04-24, 17:19

Wdrażany system ZiPRE  umożliwia efektywne zarządzanie danymi pomiarowymi poprzez dostarczenie kompletnych informacji o fizycznych, zrealizowanych przepływach energii elektrycznej czynnej oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Rozwiązanie zapewnia monitorowanie wystąpienia przekroczeń mocy oraz współczynnika mocy (tg fi) jak również monitorowanie zapotrzebowania na moc w ramach poszczególnych obiektów wewnętrznych. W konsekwencji system pozwala na skuteczne prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Firma Proximus specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznego wsparcia zadań jakie stoją przed podmiotami Rynku Energii. Integrator pomaga Klientom w efektywnym zarządzaniu energią oraz w kreowaniu przewagi konkurencyjnej na uwolnionym Rynku Energii. Oferta Proximus obejmuje:

-        systemy informatyczne wspierające udział przedsiębiorstw energetycznych w Rynku Energii, wspomaganie obrotu mediami energetycznymi (energia elektryczna, cieplna, gaz, paliwa płynne) na Rynku Hurtowym oraz Rynkach Detalicznych oraz wspomaganie zadań Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (funkcja Operatora Pomiarów, obsługa procesu zmiany sprzedawcy, prognozowanie, zakup energii i rozliczanie różnicy bilansowej),

-        systemy informatyczne wspierające zarządzanie gospodarką energetyczną przedsiębiorstw mające na celu racjonalizację zużycia mediów energetycznych oraz minimalizację kosztów zakupu energii na uwolnionym rynku,

-        systemy wymiany informacji rynkowych,

-        konsulting energetyczny.

Proximus S.A. koncentruje się  na wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych, energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych.  Integrator posiada autoryzacje największych dostawców technologii, co pozwala na bieżący dostęp do najnowszej wiedzy i zapewnia wysoki poziom kompetencji pracowników.  Integrator istnieje na rynku 5 lat, w tym czasie zdobył zaufanie kluczowych klientów z sektora utilities wdrażając rozwiązania wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem jak również występując jako konsultant w takich obszarach jak GIS oraz zarzadzanie projektami inwestycyjnymi. Firma posiada także kontrakty na usługi utrzymania i  serwisu infrastruktury IT.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy