Dobrze jesz – dobrze pracujesz
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) właściwe odżywianie może zwiększyć wydajność pracowników aż o 20 proc. W trudniejszych warunkach ekonomicznych właśnie od ich efektywności zależy sukces przedsiębiorstwa. Tym samym to idealny czas na inwestycję w zdrowie i dobre samopoczucie zatrudnionych.
2013-04-23, 21:03

Z analiz Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że istnieje ścisła zależność między zdrowiem zatrudnionych, a wzrostem ich produktywności w pracy. Nie bez znaczenia dla pracodawcy jest też fakt, że inwestowanie w dobre samopoczucie i zdrowie personelu przynosi korzyści zarówno w zakresie podniesienia wydajności pracy, jak i redukcji kosztów ochrony zdrowia. Należy pamiętać, że bezpośrednim efektem diety jest nie tylko obecny stan zdrowia, ale również to, czy dana osoba w przyszłości zachoruje na którąś z chorób cywilizacyjnych. Oczywiste jest, że pracodawcy, którzy promują i dbają o prawidłowe żywienie swojego zespołu, będą czerpać z tego korzyści zarówno na co dzień, jak i w dłuższej perspektywie czasu.

Rezygnacja z posiłku obniża wydolność organizmu i powoduje pogorszenie efektów realizowanych zadań. Paliwem dla mózgu jest glukoza. Gdy jej poziom spada, zmniejsza się zdolność koncentracji, wzrasta podatność na stres, organizm człowieka reaguje zmęczeniem i jest osłabiony. Z punktu widzenia firmy fakt, iż pracownicy nie mają czasu na posiłki, nie jest więc korzystny. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają, że dzięki lunchowi spożywanemu w połowie dnia, zwiększa się wydajność zespołu podczas kilku kolejnych godzin pracy, a czas, w teorii stracony na przerwę, w praktyce przekłada się na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków służbowych. Wiele badań potwierdza, że regularne przerwy pozytywnie wpływają na produktywność i koncentrację. Zapobiegają także zmęczeniu i wypaleniu zawodowemu.

Szefie – zadbaj o swoją firmę

Wnioski płynące z badań WHO nasuwają się same – wydajność firmy zależy od jakości pracy zatrudnionego personelu, w związku z tym promowanie idei zdrowego odżywania w miejscu pracy działa na korzyść pracodawcy i przynosi wymierne zyski. Nic zatem dziwnego, że stale rośnie liczba przedsiębiorstw świadomych korzyści płynących z dofinansowywania posiłków pracownikom. Według badań niezależnego Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opina, przeprowadzonych na zlecenie Sodexo Motivation Solutions w styczniu 2013 roku, w większych polskich miastach aż 27% dużych firm dofinansowuje posiłki swoim pracownikom. Część pracodawców wybiera nowoczesne rozwiązania elektroniczne, takie jak lunchowe karty przedpłacone, np. Lunch Pass Sodexo. Jest to niezwykle skuteczny i efektywny kosztowo sposób na budowanie lojalności zatrudnionych – ciepły posiłek w pracy to więcej sił i motywacji do działania.

Przedsiębiorcy decydują się na kupony żywieniowe lub karty lunchowe także po to, by zyskać pewność, iż środki na dofinansowanie posiłków są wydatkowane przez pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem. Kupony i karty to celowe motywatory pozapłacowe wpływające na efektywność i wydajność pracy, a także długofalowa inwestycja, która w perspektywie czasu obniża ilość absencji pracowników spowodowanych problemami zdrowotnymi. W przypadku Karty Lunch Pass Sodexo, dzięki łatwemu w administracji narzędziu, pracownicy otrzymują swobodę wyboru ulubionego posiłku w kilkudziesięciu tysiącach punktów w całej Polsce i sami decydują, czy otrzymaną kwotę przeznaczą na lunch poza biurem, zamówią danie na wynos czy skorzystają z firmowej stołówki. Dodatkowo zyskują dostęp do unikalnej oferty Partnerów Karty Lunch Pass z rabatami sięgającymi nawet do 50% w prawie 1000 restauracji w całej Polsce.

Zdrowo i z zyskiem

Karty przeznaczone na dofinansowanie posiłków są cenione przez pracodawców również ze względu na korzystne rozwiązania podatkowe. Wartość środków przekazanych na Karcie Lunch Pass stanowi dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu i jest wolna od składki ZUS do wysokości 190 złotych miesięcznie na jednego zatrudnionego. Dzięki takiemu rozwiązaniu rocznie pracodawca oszczędza przy stu pracownikach ponad 45 000 złotych. Korzystanie z Karty Lunch Pass pozwala więc firmie znacznie zoptymalizować koszty. Zwolnienie ze składki ZUS to również oszczędności dla pracowników. Karty są także łatwe w obsłudze i pomagają zoptymalizować czas potrzebny na ich rozdysponowanie. Pracodawca doładowuje je jednym przelewem, a kolejnych zasileń może dokonywać wielokrotnie i na różne kwoty, eliminując konieczność każdorazowej ich dystrybucji wśród personelu. Przekłada się to na oszczędność czasu, szczególnie istotną dla dużych przedsiębiorstw. To również ułatwienie dla tych firm, które zatrudniają pracowników w terenie, z karty można bowiem skorzystać także w delegacji czy na spotkaniu z Klientem.

Dobre samopoczucie pracowników ma realne przełożenie na efektywność ich pracy. Dlatego przedsiębiorcy dbający o zdrowie swojego personelu, w dużej mierze troszczą się jednocześnie o własne interesy. Kluczowe jest, by zatrudnieni regularnie spożywali zbilansowane posiłki – w dłuższej perspektywie czasu przyniesie to wymierne korzyści zarówno im, jak i pracodawcom.

Filozofia Sodexo

Jakość  Codziennego  Życia odgrywa ważną rolę w indywidualnym rozwoju każdego człowieka oraz  w działalności organizacji. Bazując na takim przekonaniu Sodexo, od chwili założenia firmy przez Pierre’a Bellon’a w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Z wielką pasją 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, każdego dnia projektuje, zarządza i dostarcza unikalne usługi w zakresie kompleksowych rozwiązań usług dla nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz w zakresie kompleksowych rozwiązań motywacyjnych (Sodexo Motivation Solutions).

Sodexo stworzyło nową formę usług dla przedsiębiorców, które nie tylko zapewniają rozwój oraz samorealizację pracowników, ale również przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i środowiskowego społeczności lokalnych, regionów i całych państw, w których Sodexo funkcjonuje.

Sodexo w liczbach (dane z 31 sierpnia 2012)

Grupa Sodexo na świecie

18,2 miliarda euro skonsolidowanego dochodu

420 000 pracowników

20. pozycja na liście największych pracodawców na świecie

80 krajów

34 300 placówek

75 milionów konsumentów dziennie

 

Sodexo On-site Services w Polsce

5 800 000 obsługiwanej powierzchni (m2)

2 600obsługiwanych mniejszych jednostek

2 000 zatrudnionych pracowników

420 Klientów

400 obsługiwanych nieruchomości

70 restauracji

Sodexo Motivation Solutions w Polsce

43 000 Klientów

3 500 000 użytkowników naszych rozwiązań rocznie

50 000 punktów usługowo-handlowych współpracujących

z Sodexo Motivation Solutions w całej Polsce.

 

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy