Listonosze InPost ambasadorami akcji 1% podatku!
InPost połączył siły ze Stowarzyszeniem MANKO w ramach kampanii społecznej na rzecz organizacji pożytku publicznego.
2013-04-04, 15:05

Polacy coraz chętniej – chociaż nadal w mniejszości - korzystają z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz instytucji pożytku publicznego. InPost wspólnie ze Stowarzyszeniem MANKO podjął społeczną inicjatywę propagującą ten szczytny cel. Akcja„Zostań Ambasadorem 1%” skierowana jest do pracowników biur rachunkowych w całej Polsce. Z końcem marca 2013 roku do około 6 tys. instytucji dotarli doręczyciele InPostz listamizachęcającymi doaktywnego promowania wśród Klientów opcji przekazania 1% podatku na dowolnie wybraną i uprawnioną do tego organizację. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do końca kwietnia każdego roku - w ramach rozliczeń z fiskusem – każdy pracujący Polak może, już od 2004 roku, przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego. Niestety, jak wynika z badań Ministerstwa Finansów[1], w 2011 roku mniej niż połowa podatników skorzystała z tej możliwości. Według danych MF, łączna kwota 1% należnego podatku - przekazana z rozliczenia za 2011 rok - wyniosła 457,3 mln zł.

Darowizna rzędu niemal 0,5 miliarda złotych trafiła do potrzebujących wsparcia instytucji tylko dzięki inicjatywie 11,2 mln Polaków, którzy przekazali na ten cel średnio 41 zł od osoby. Niewielki wkład jednostkowy, a efekt skali ogromny! Co ważniejsze – swój 1% podatku za 2011 rok odprowadziło na cele społeczne jedynie 43% uprawnionych podatników, co pokazuje ogromny, a niewykorzystany jeszcze w pełni potencjał akcji.

„Jak nie stracić, tylko dobrze ulokować 1% swojego podatku? Odpowiedź jest bardzo prosta – wystarczy przekazać go na wybraną organizację pożytku publicznego. Tutaj możliwości jest wiele. Wszystko zależy od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy. Na tego typu darowiznę – dla podatników z reguły mało znaczącą, ale dla samych zainteresowanych stanowiącą często jedyną zewnętrzną formę finansowania – czekają tysiące podmiotów. Mamy nadzieję, że InPost chociaż w niewielkiej części przyczyni się do tego, że za 2012 rok budżet organizacji pożytku publicznego powiększy się o kolejne miliony złotych, przekazane przez polskich podatników” – podsumowuje udział w akcji Mieszko Olszewski, brand manager InPost.

Jak dodaje Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO – „Wierzymy, że prowadzona przez nas kampania ‘Zostań Ambasadorem 1%’ pozwoli rozbudzić świadomość odpowiedzialności społecznej wśród polskich księgowych, którzy będą zwracali swoim Klientom uwagę na możliwość przekazania części podatku na ważny społecznie cel. Jednocześnie dziękujemy wszystkim Partnerom - w tym firmie InPost – za zaangażowanie w tak znaczący dla wielu instytucji projekt”.

Przekazanie 1% podatku jest niezwykle proste! Przy samodzielnym rozliczeniu wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę formularza PIT kwotę stanowiącą równowartość 1% należnego podatku oraz dane instytucji (nazwa i numer KRS), która otrzyma wpłatę. Taki sam schemat obowiązuje w przypadku korzystania z usług biura rachunkowego. Rozliczenie roczne należy złożyć w ustawowym terminie do 30 kwietnia włącznie.

InPost Nowoczesna Poczta

InPost to największy niezależny operator pocztowy, najpoważniejszy rynkowy konkurent Poczty Polskiej, działający na skalę ogólnopolską od listopada 2006 roku. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl.

InPost świadczy zarówno tradycyjne, jak też niestandardowe usługi pocztowe na rzecz klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucji z sektora publicznego. Pełna liberalizacja rynku pocztowego – obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku – sprawiła, że InPost już na takich samych zasadach jak Poczta Polska, chociaż w znacznie bardziej atrakcyjnych cenach, świadczy pełen pakiet tradycyjnych usług pocztowych, w tym doręczanie przesyłek do 50g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Aktualnie firma świadczy usługi pocztowe za pośrednictwem niemal 900 Punktów Obsługi Klienta w 230 miejscowościach na terenie całego kraju. Do końca 2013 roku InPost zamierza uruchomić kolejnych 1.700 POKów. W grudniu 2013 roku firma będzie zarządzała siecią około 2.600 placówek, doręczając na rzecz odbiorców indywidualnych korespondencję do 750 miejscowości, a dla instytucjonalnych do 10.000.

Poza doręczaniem korespondencji, od 2010 roku InPost świadczy również – wspólnie z firmą Inforsys SA – usługę Power Post, opartą na technologii poczty hybrydowej. InPost jest także operatorem sieci innowacyjnych Paczkomatów InPost, umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w wybranej przez klienta lokalizacji.

Więcej informacji na www.inpost.pl.

Stowarzyszenie MANKO

Misją Stowarzyszenia MANKO jest promowanie pozytywnych postaw i wartości, szczególnie wśród młodych ludzi. Działania podejmowane w tym celu to prowadzenie wydawnictwa oraz organizowanie projektów i kampanii społecznych.

  • Pomysłodawca oraz realizator kampanii społecznych: „Lokal bez papierosa.pl”, Polska bez Dymu.pl”, „ryzyKOchania”, „przeTESTuj się”, „Nie pal przy dziecku”, „Zostań Ambasadorem 1%” oraz projektów z zakresu marketingu terytorialnego „Go to Małopolska”.
  • Wydawca Miesięcznika Studenckiego „MANKO”, czasopism: „Głos Seniora”, „Drogowskaz Maturzysty” czy „Myśl Zdrowo”.
  • Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z szeregiem partnerów: administracją publiczną na szczeblu ministerialnym i samorządowym, uczelniami wyższymi, firmami oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy. Jego działalność doceniona została nagrodami w prestiżowych konkursach.

Więcej informacji na www.manko.pl.


[1] Źródło: Raport Ministerstwa Finansów „Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok”, http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1185942/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego,+kt%C3%B3re+w+2012r.+otrzyma%C5%82y+1+proc.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy