Bartosz Drabikowski szefem Rady Nadzorczej SEG, do RN dołączyli Grażyna Piotrowska-Oliwa, Przemysław Dąbrowski i Mariusz Machajewski
27 marca br. na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych została wybrana na 3-letnią kadencję Rada Nadzorcza. Do członków, którzy zasiadali już wcześniej w Radzie Nadzorczej, dołączyli: Grażyna Piotrowska-Oliwa, Przemysław Dąbrowski i Mariusz Machajewski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Bartosz Drabikowski.
2013-03-28, 14:05

W samorządowej instytucji emitentów, jaką jest SEG, rola Rady Nadzorczej jest niezwykle ważna. Nadrzędnym celem działania Stowarzyszenia, który realizujemy na co dzień, jest reprezentowanie i udzielanie wsparcia spółkom notowanym na warszawskim parkiecie m.in. poprzez konsultację projektów zmian legislacyjnych na szczeblu krajowym i europejskim, przekazywanie informacji o nowych regulacjach, organizację wydarzeń edukacyjnych jak seminaria, konferencje i kongresy, opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów. Jestem przekonany, że Rada Nadzorcza składająca się 9 doświadczonych ekspertów związanych od lat z rynkiem kapitałowym będzie silnie wspierać i inspirować do dalszego dynamicznego rozwoju SEG w najbliższych latach.

– mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG

Rada Nadzorcza, od dnia 27 marca 2013 roku pracuje w składzie:

Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski S.A. – Przewodniczący Rady

Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska – Wiceprzewodniczący Rady

Ireneusz Węgłowski, Wiceprezes Zarządu, Orbis S.A. – Sekretarz Rady

Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu, Netia S.A.

Piotr Jeleński, Prezes Zarządu, Asseco South Eastern Europe S.A.

Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.

Mariusz Wojdon, Wiceprezes Zarządu, Alma Market S.A.

„Jako członek Rady Nadzorczej miałem zaszczyt i przyjemność wspierać działalność SEG na przestrzeni ostatnich lat. Widzę duży potencjał rozwoju naszego Stowarzyszenia i myślę, że będziemy przede wszystkim rozwijać i promować najwyższe standardy polskiego rynku kapitałowego i jakości otoczenia regulacyjnego dla spółek giełdowych”

– mówiBartosz Drabikowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy