Absolwenci do pracy!
Bezrobocie w Polsce wynosi już 14,2 proc. Bez pracy pozostaje prawie 2,3 mln osób. W najgorszej sytuacji są ludzie młodzi do 25 r.ż , których sytuacja pogarsza się nieprzerwanie od 2007 r. – wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy. Chociaż kolejne lata nie zapowiadają się lepiej, , aż połowa maturzystów (w stosunku do 13 proc. 19-latków w 1990 r.) idzie na studia wierząc, że są one przepustką do lepszego świata.
2013-03-29, 12:56

Polska znajduje się w pierwszej piątce najlepiej wykształconych narodów Europy. Z danych Eurostatu wynika, że największa populacja wykształconych osób znajduje się na Litwie (aż 92 proc.), Czechach (91,9 proc.), Słowacji (91 proc.), Estonii (89,2 proc.) i w Polsce (88,7 proc.). Najmniej wykształconych osób zamieszkuje Maltę (29 proc.). Dla porównania w Wielkiej Brytanii 76,1 proc. osób posiada co najmniej średnie wykształcenie, w Niemczech liczba ta wynosi 85,8 proc. – Rosnące ambicje zawodowe, pęd do osiągnięcia wyższego wykształcenia oraz duża liczba uczelni oferująca różnorodne programy edukacyjne spowodowała, że w Polsce wyższe wykształcenie jest niemal standardem wśród dzisiejszej młodzieży. Niestety problem pojawia się w momencie opuszczenia murów uczelni. Okazuje się, że ofert pracy nie jest zbyt wiele, a spełnienie wymagań pracodawców graniczy z cudem. – mówi Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Generalny CIMA Polska (Chartered Institute of Management Accountants).

McPraca

Młodzi z dyplomem w ręku, po bezskutecznych poszukiwaniach, decydują się na bycie tzw. mcpracownikami. Termin Mcpraca to potoczne określenie niskopłatnej pracy niewymagającej dużych umiejętności, często bez szans na awans. Do tej kategorii zaliczamy pracę w barach szybkiej obsługi, sieciach handlowych czy callcenter. Niestety, coraz częściej to jedyna oferta pracy dla młodych osób, które są zmuszone odłożyć ambicje na bok. – Tego rodzaju praca, to często praca na umowę śmieciową, na czarno, wymagająca wielu wyrzeczeń i dobrego zdrowia. Nie ma w niej nic złego, jeśli trwa przez określony czas, gorzej jeżeli stanie się dla młodej osoby z dyplomem jedyną alternatywą– mówi Jakub Bejnarowicz.

Unia pomoże?

W marcu 2013 r. unijni ministrowie pracy i polityki społecznej ustalili, że każdy kraj UE powinien wdrożyć systemy gwarantujące osobom poniżej 25 r.ż. dobrą ofertę pracy, możliwość dalszej edukacji lub szkolenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy lub ukończenia szkoły. Programy gwarancyjne będą wspierane z EFS (ok. 6 mld euro) oraz nowej inicjatywy zw. zwalczaniem bezrobocia wśród młodzieży. – Bezrobocie w tej grupie wiekowej to ogromny problem dla Unii Europejskiej. Ocenia się, że młodzi bezrobotni kosztują UE nawet do 150 mld euro rocznie. Są to koszty zarówno różnorodnych dopłat w ramach programów aktywizujących, ale również koszty utrzymania tej grupy i utracone podatki. W całej UE pracy nie ma już ponad 5,7 mln młodych ludzi głownie z Grecji, Hiszpanii, Włoch czy Portugalii – dodaje Jakub Bejnarowicz.

Nota redakcyjna:

W informacji prasowej wykorzystano dane pochodzące z Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00065 , opracowanie Sedlak&Sedlak na podstawie GUS http://www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.109

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) to instytut zajmujący się kształceniem profesjonalistów z dziedziny zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowych w dziedzinie tzw. rachunkowości zarządczej (ang. management accountancy). CIMA gromadzi obecnie 195,000 członków oraz studentów w 176 krajach świata. Program szkoleniowy poświęcony jest wyłącznie kształceniu specjalistów na potrzeby pracy w środowisku biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania CIMA jako kwalifikacji jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja CIMA popularna jest wśród konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osoby decydujące o strategii firmy. Więcej informacji na temat CIMA znaleźć można pod adresem www.cimaglobal.com

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy