Kontrola w biurze Amnesty International w Moskwie
Amnesty International wyraża zaniepokojenie sposobem przeprowadzania w Rosji kontroli organizacji pozarządowych. Fala inspekcji, która dotarła dzisiaj do moskiewskiego Biura Amnesty International, to część szerszej polityki rosyjskiego rządu, który dąży do zamknięcia organizacji, prowadzących krytykę rządu.
2013-03-25, 18:31

W moskiewskim Biurze Amnesty International trwa właśnie kontrola prowadzona przez rosyjskich prokuratorów i inspektorów podatkowych. Jest to część fali inspekcji, jakie w ostatnich tygodniach dotknęły organizacje pozarządowe w całej Rosji. Inspekcje te dotknęły dzisiaj także trzy inne ważne organizacje pozarządowe w Rosji. Amnesty International jest przekonana, że wszystkie działania jej Biura w Moskwie są zgodne z prawem rosyjskim. Wyrażamy żal, że czas rosyjskich inspektorów, który mógł być przeznaczony na coś bardziej pożytecznego, został zmarnowany.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni miała miejsce fala inspekcji przeprowadzonych w organizacjach pozarządowych w Rosji. Zespoły urzędników z różnych agencji rządowych poddały już kontroli co najmniej 30 organizacji w Moskwie oraz wiele innych w co najmniej 13 różnych regionach Rosji. Rosyjska prokuratura oświadczyła publicznie, że zamierza zbadać od 30 do 100 organizacji pozarządowych w każdym z regionów Rosji. Oznacza to tysiące inspekcji w skali całego kraju.

Media ujawniły dokument ze wskazówkami dla lokalnych prokuratorów odnośnie prowadzenia inspekcji. Zaleca analizę zagranicznych źródeł finansowania organizacji oraz ich zaangażowania w działalność polityczną, jak również szukanie dowodów "ekstremizmu". W wielu przypadkach urzędnicy nie uprzedzili o kontroli. W niektórych przypadkach urzędnicy odmówili przedstawienia dokumentów upoważniających do inspekcji, ale równocześnie zażądali od przedstawicieli organizacji natychmiastowego udostępnienia określonych dokumentów.

Amnesty International, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, wielokrotnie potępiała nowe przepisy nakładające wzmożone restrykcje na organizacje pozarządowe i wyrażała swe obawy, że przepisy te wykorzystane zostaną do nękania organizacji pozarządowych i prób zamknięcia tych z nich, które podkreślają nadużycia i prowadzą krytykę rządu. Partia Jedna Rosja przyjęła szereg przepisów, które nałożyły nowe ograniczenia na społeczeństwo obywatelskie. W czerwcu 2012 roku wprowadzono ograniczenia w publicznych zgromadzeniach i podniesiono sankcje finansowe do poziomu grzywien karnych. W grudniu Władimir Putin podpisał ustawę zezwalającą na zawieszenie organizacji pozarządowych, jak i zamrożenie ich aktywów, jeżeli angażują się w działalność „polityczną” i otrzymują fundusze od obywateli Stanów Zjednoczonych lub amerykańskich organizacji.

Amnesty International wyraża zaniepokojenie sposobem, w jaki przeprowadzono ostatnią falę kontroli. Celowo piętnuje ona i dyskryminuje w oczach opinii publicznej organizacje pozarządowe.

Sergei Nikitin. Amnesty International Moscow office Director:

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy