Już kilkanaście banków umożliwia spłatę e-weksli
10 banków komercyjnych i kilkanaście instytucji spółdzielczych umożliwia spłatę weksli elektronicznych przez systemy bankowości internetowej. To kolejny krok ułatwiający przedsiębiorcom regulowanie płatności za dokonywane transakcje.
2013-03-25, 01:59

Udostępniana przez Krajową Izbę Rozliczeniową usługa Invoobill umożliwia opłacanie rachunków, weksli, faktur i wszelkich bieżących zobowiązań wobec wierzycieli za pośrednictwem systemów transakcyjnych większości polskich banków. Jedną z firm, która zaimplementowała Invoobill, jest Elektroniczny Depozyt Papierów Wartościowych, oferujący pierwszy w Polsce i Europie system weksli elektronicznych Payper24. – W przypadku usługi Invoobill środki pieniężne transferowane są w bezpieczny sposób bezpośrednio z rachunku bankowego dłużnika na rachunek wierzyciela, a przy wekslu elektronicznym zapisywana jest informacja o spłacie zobowiązania. Dzięki temu zarówno dłużnik, jak i posiadacz weksla mają pewność, że pieniądze trafią na właściwe konto w czasie sesji rozliczeniowych Elixir – wyjaśnia Grzegorz Wierzbicki z Elektronicznego Depozytu Papierów Wartościowych, który jest właścicielem systemu Payper24.

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo prawidłowego przebiegu transakcji gospodarczych jest kluczowe. Stosowanie zintegrowanych systemów wymiany dokumentów handlowych poprawia nie tylko pewność obrotu, lecz również czas jego realizacji. Przekazanie kompetencji do przeprowadzania rozliczeń niezależnej instytucji – bez udziału podmiotów pośredniczących – przyśpiesza transfer środków, zmniejsza koszty i zwiększa poziom bezpieczeństwa całej operacji.

Elektroniczny Depozyt Papierów Wartościowych (EDPW) to spółka założona w 2010 r. zajmująca się realizacją usług opartych o pierwszy w Europie system weksli elektronicznych. Prace związane z połączeniem technologii informatycznych z prawem wekslowym i czekowym prowadzone były już od 2003 r. W tym samym roku nastąpiło zainicjowanie prototypowej aplikacji systemu. W grudniu 2012 r. EDPW powołało Sąd Arbitrażowy, dla którego opracowano szczególne zasady funkcjonowania i procedurę postępowania arbitrażowego. W skład Sądu Arbitrażowego wchodzi 14 arbitrów.

EDPW administruje platformą Payper24, za pośrednictwem której możliwa jest realizacja usług opartych o system weksli elektronicznych. Start funkcjonowania platformy Payper24 nastąpił w lutym 2013 r.

KONTAKT / AUTOR
Archiwum i notki ogólnodostępne
Źródło podane na dole notki prasowej.
Dane z firm zewnętrznych.
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy